Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hasseler Es

 


De Wijkraad Hasseler Es is een stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit een aantal gemotiveerde wijkbewoners. Deze bewoners zetten zich vrijwillig in om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

» Milieuwerkgroep loopschema
» Lees de laatste Hasseler Post online!
» Bekijk de luchtfoto's van de Hasseler Es

 

Wijkspreekuur politie/wijkagent

Elke tweede maandag van de maand houdt wijkagent Marc Kokkelink wijkspreekuur in Kulturhus Hasselo. Het spreekuur wordt gehouden van 16.30 tot 17.30 uur.

  

Uitslag fotowedstrijd  ’Weer in de wijk’

Uitslag fotowedstrijd 2018

Jaarlijks organiseren de Wijkraad Hasseler Es, de Hasseler Post en de culturele commissie Hasselo een fotowedstrijd voor wijkbewoners van de Hasseler Es. Elk jaar is het thema anders. Deze keer was dat ‘Weer in de wijk’. Een jaar lang konden foto’s worden ingestuurd over het weer en de gevolgen ervan. Afgelopen zaterdag werden tijdens een gezellige bijeenkomst van de deelnemers in het kulturhus de winnaars bekendgemaakt. Lees verder…

 

 

Henk en Arjen allebei een Nijverbij

Henk en Arjen Nijverbij

De verrassing was groot voor Henk Schutten en Arjen Hoogervorst bij de opening van de Wijkdag Hasseler Es op zaterdag 7 juli. Wethouder Gerard Gerrits nodigde beide vrijwilligers uit op het podium te komen voor de openingsact. Maar dat pakte anders uit. Ze werden letterlijk en figuurlijk door de wethouder in het zonnetje gezet en ontvingen een mooie zilveren Nijverbij van de gemeente Hengelo. Dit als waardering voor al hun werk voor de wijk waarin ze wonen. Zonder de inzet van beide heren zou de Hasseler Es erg saai zijn en niet zo mooi. Lees verder…

 

 

Leerlingen van De Bron en De Timp maken een ontwerp voor borden “verboden te voeren”

Verboden eenden te voeren

Bij de Buziauvijver komen binnenkort twee heel bijzondere borden te staan. Het zijn borden die ontworpen zijn door leerlingen van de basisscholen De Bron en De Timp en waarop een tekst of afbeelding staat “verboden te voeren”. Het overdadig voeren veroorzaakt een rattenplaag. Alle ontwerpen die zijn ingeleverd kunt u bekijken in het fotoalbum.

 

 

 

Leerlingen basisscholen maken insectenkasten voor de wijk

Insectenkast

De Wijkraad Hasseler Es heeft een nieuw leerlingenproject opgezet. Het doel is om de natuur een handje te helpen zodat bijen, hommels, vlinders en andere insecten een huisje hebben om te overwinteren. De scholen uit onze wijk die meedoen zijn: De Schothorst en ’t Schöppert, De Borgh, De Bron en De Timp. Lees meer

 

 

 

Fotowedstrijd 2018/2019

Fotoactie

De nieuwe fotowedstrijd is weer van start gegaan met als thema: 'HOUT'.

Bij de foto vermelden waar de opname is gemaakt in de wijk.

Inzenden naar: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl Zie voor verdere info de Hasseler Post