Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hasseler Es

 


De Wijkraad Hasseler Es is een stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit een aantal gemotiveerde wijkbewoners. Deze bewoners zetten zich vrijwillig in om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren.

» Milieuwerkgroep loopschema
» Lees de laatste Hasseler Post online!

 

Verzamelen zwerfvuil beloond

Verboden eenden te voeren

De jongeren en de vrijwilligers die wekelijks zwerfvuil verzamelen in de Hasseler Es werden zaterdag 3 maart in het zonnetje gezet door wijkwethouder Marcel Elferink. Hij prees hun inzet voor het schoonhouden van de wijk. “Jullie inzet is een voorbeeld is voor andere wijken om ook zo’n initiatief te ontwikkelen. Lees meer

  Leerlingen van De Bron en De Timp maken een ontwerp voor borden “verboden te voeren”

Verboden eenden te voeren

Bij de Buziauvijver komen binnenkort twee heel bijzondere borden te staan. Het zijn borden die ontworpen zijn door leerlingen van de basisscholen De Bron en De Timp en waarop een tekst of afbeelding staat “verboden te voeren”. Het overdadig voeren veroorzaakt een rattenplaag. Alle ontwerpen die zijn ingeleverd kunt u bekijken in het fotoalbum.

 

 

Leerlingen basisscholen maken insectenkasten voor de wijk

Insectenkast

De Wijkraad Hasseler Es heeft een nieuw leerlingenproject opgezet. Het doel is om de natuur een handje te helpen zodat bijen, hommels, vlinders en andere insecten een huisje hebben om te overwinteren. De scholen uit onze wijk die meedoen zijn: De Schothorst en ’t Schöppert, De Borgh, De Bron en De Timp. Lees meer

 

 

 

Fotowedstrijd 2018

Fotoactie

De nieuwe fotowedstrijd is weer van start gegaan met als thema: Het weer in de wijk.

Maak mooie foto’s van het weer in de Hasseler Es. 

Inzenden naar: fotowedstrijd@wijkraadhasseleres.nl Zie voor verdere info de Hasseler Post