Bestuur en leden Stichting Wijkraad Hasseler Es

 

Wie zijn wij?
De Wijkraad Hasseler Es is een stichting waarvan het bestuur is samengesteld uit een aantal gemotiveerde wijkbewoners. Deze bewoners zetten zich vrijwillig in om het woon- en leefklimaat in de wijk op peil te houden en waar nodig te verbeteren. De Wijkraad Hasseler Es werkt met gespecialiseerde werkgroepen om de meest uiteenlopende zaken die zich in de wijk voordoen of op de wijk afkomen, zo goed mogelijk te kunnen behandelen. Zo kent de wijkraad de werkgroep Verkeer, de werkgroep Subsidietoekenningen en de werkgroep Infrastructurele Werken en de Milieuwerkgroep Hasselo.
Deze laatste werkgroep heeft zich ten doel gesteld de wijk zwerfvuilvrij te houden. Daartoe gaan elke zaterdag een aantal jongeren uit de wijk op pad om de rommel in de bermen van de hoofdwegen, de fiets en voetpaden op te ruimen. De werkgroep Verkeer houdt de verkeersontwikkelingen in de gaten en treedt in contact met de gemeente als zich problemen voordoen.

 

Onze werkzaamheden
Als wijkbewoners bij de wijkraad komen met nieuwe problemen die veel inwoners treffen worden ad hoc werkgroepen in het leven geroepen. Kleinere zaken worden natuurlijk zoveel mogelijk tijdens de regulaire wijkraadsvergadering besproken en afgehandeld. Altijd wordt getracht een oplossing te vinden.
De wijkkrant Hasseler Post die door de wijkraad vijf keer per jaar wordt uitgegeven voorziet de wijkbewoners van relevant nieuws. Via deze website houdt de wijkraad bewoners op de hoogte van wijkontwikkelingen, activiteiten en evenementen. Ook de fraaie natuur in de Hasseler Es wordt op creatieve wijze in beeld gebracht.

Bewoners die vragen, wensen, klachten of opmerkingen hebben over hun woonomgeving kunnen altijd terecht tijdens de maandelijkse wijkraadsvergaderingen. 
De wijkraad vergadert elke maand in Kulturhus Hasselo. Meestal op een maandagavond. In augustus wordt niet vergadert.