Subsidies door de wijkraad

 

De Activiteitensubsidie is voor alle bewoners in de wijk.
Bewoners die ideeën hebben voor een leuke activiteit of een voorziening in de wijk, kunnen dit melden bij de Wijkraad Hasseler Es via wijkraadhasseleres@hotmail.com
U kunt ook een brief sturen naar: Postbus 8051, 7550 KB Hengelo.

 

Buurtbonsubsidie
Naast aanvragen voor de Activiteitensubsidie kunnen buurtbonaanvragen worden ingediend om de wijk mooier, veiliger en gezelliger te maken. In tegenstelling tot de Activiteitensubsidie moeten deze aanvragen naar de gemeente worden gestuurd.

Het buurtbonbudget 2021 is uitgegeven. Er kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden toegekend.

 

Besteding subsidies
In elke februari-editie van de Hasseler Post staat een uitgebreid overzicht
waaraan de Activiteitensubsidie en het buurtbonbudget is besteed.

Meer informatie of formulieren downloaden via www.hengelo.nl/buurtbonnen