Werkgroep verkeer

Marian Grootelaar verzorgt de afdeling verkeer voor de wijkraad.

Als er problemen zijn over verkeerssituaties, bijvoorbeeld na meldingen van wijkbewoners, neemt de werkgroep altijd zelf de situatie in ogenschouw om zich een goed beeld te vormen van het knelpunt. Als het probleem niet duidelijk is, wordt de melder gevraagd nader uitleg te geven. Na deze inventarisatie neemt de werkgroep contact op met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente. 

Met de ambtenaren van de gemeente wordt meestal daarna ter plekke nogmaals de situatie bekeken om in gezamenlijk overleg tot een tevredenstellende oplossing te komen. Vanzelfsprekend wordt de melder van het probleem van de oplossing op de hoogte gesteld. Erg belangrijk vindt de werkgroep de verkeersveiligheid rondom de scholen en houdt daarover contact met de directie en verkeersouders van de scholen.
De verlichting in de wijk valt ook onder de taken van de Werkgroep Verkeer.


Komt in uw omgeving ook een onverkwikkelijke verkeerssituatie voor, dan kunt dat doorgeven per post aan:
Wijkraad Hasseler Es, Postbus 8051, 7550 KB Hengelo of doorgeven via wijkraadhasseleres@hotmail.com.